Energiebesparingsdoelen worden niet gehaald

De meeste doelstellingen voor energiebesparing die programma’s als Meer Met Minder, Convenant Energiebesparing Corporatiesector en besparingsplannen als SERPEC-CC, IDEAL, en het EU Actieplan voor Energie Efficiency beogen, gaan niet gehaald worden. Dat blijkt uit het promotie onderzoek dat Daša Majcen van de TU Delft uitvoerde. Meer Met Minder bijvoorbeeld wil met labelverbeteringen van woningen 20% tot 30% besparen op het energieverbruik ervan. Maar uit de analyse van praktijkgegevens blijkt dat de besparing hooguit 12% tot 17% wordt. Een plan van de Nederlandse overheid om met labelstappen de CO2_uitstoot met 16% te verminderen is ook onhaalbaar. In de praktijk wordt er maximaal 6% tot 12% bespaard, afhankelijk van het uit te voeren scenario. En een Europees actieplan dat beoogt om het primair energieverbruik met 27% te reduceren, zal in de praktijk een reductie van maximaal 17% opleveren.

Alle besparingsplannen zijn gekoppeld aan het idee dat het energielabel een correct beeld geeft van het werkelijke (gemiddelde) energieverbruik van woningen. Verbeteringen van het energielabel van huizen zouden leiden tot ‘harde’ energiebesparing. Maar, zoals onderzoekster Daša Majcen heeft aangetoond: het berekende energielabel zegt weinig over het werkelijke energieverbruik. De berekende energiebesparing bij een labelverbetering wordt in de praktijk helaas niet waargemaakt. Zelfs als alle woningrenovaties volgens plan worden uitgevoerd (Majcen merkt terecht op dat ook dat een hele opgave is) zullen de onderliggende energiebesparingsdoelstellingen niet gehaald worden.

In komende blogs kijken we naar de reden waarom het werkelijke energieverbruik afwijkt van het berekende verbruik. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe de berekening verbeterd kan worden. Hoewel de energiebesparing tegenvalt, blijft tenslotte de vraag relevant welke maatregelen de grootste energiebesparing leveren. Daarover dus in komende blogs meer informatie.