Betacoach in Utrecht

Bureau Kent is een technisch dienstverlenend bedrijf. De medewerkers hebben een technische of wetenschappelijke opleiding afgerond. Zowel op junior als senior niveau werken béta’s. Mensen die de inhoudelijke kennis zeer goed onder de knie hebben. Ontwikkelpunten voor beta personeel heeft te maken met naar buiten treden, acquisitie (karakter eigenschappen introvert vs extravert) en het omgaan met en inschatten van emoties (rationeel vs empathisch). Als onderneming in de techniek is het goed om medewerkers door een ervaren betacoach te laten begeleiden. Dat versnelt het ontwikkelingsproces van de medewerker en leidt tot meer werkgeluk een hogere productiviteit. Professionele betacoach in Utrecht.