Energielabel faciliteren

Energielabels voor woningen kunnen per 2015 door de eigenaar gemaakt worden.

energielabel nen 7120 brl 9500

Bureau Kent gaat de eigen klanten daarbij helpen. Bijvoorbeeld met het aanleveren van de antwoorden op de tien vragen (over de isolatie en verwarmingsinstallatie) die de woningeigenaar online moet invullen. Utiliteitslabels mogen alleen door gecertificeerde adviseurs afgegeven worden. Uiteraard kunnen die gebruik maken van de door bureau Kent gemaakte EPC-berekening volgens NEN 7120. Bureau Kent rekent met de software van Uniec, en die is al volledig compatible met de labelsoftware.