Energielabel met plusjes voor zuinige woning

Per 1 juli 2020 verandert de berekening van het energielabel: er komen plusjeslabels die anders bepaald worden dan nu nog gebeurt.
Veel woningeigenaren en bewoners kennen het energielabel omdat ze dit bij de koop of huur van de woning tegenkwamen. Per 1 juli verandert er nogal wat. De achtergrond daarvan is dat labels berekend gaan worden volgens de NTA 8800 (ook wel de BENG methode genoemd). Concreet zal dat het volgende gaan betekenen:
Duurder. Het energielabel gaat duurder worden. Het huidige eenvoudige energielabel, waarbij de woningeigenaar zelf informatie aanlevert, die vervolgens op afstand wordt gecontroleerd en goedgekeurd, verdwijnt. Het label kan straks alleen nog worden vastgesteld door een gecertificeerd adviseur die de woning komt inspecteren en opnemen.
Anders. Het label zal volgens de NTA8800 berekend gaan worden. Om precies te zijn: het label wordt rechtstreeks afhankelijk van de score op het BENG2 criterium. Dat kan er toe leiden dat het label straks een andere letter krijgt, dan het nu heeft. Bijvoorbeeld elektrisch verwarmde woningen zouden een gunstiger label kunnen krijgen.
Plusjes. Er komen labels met plusjes: A+, A++ en A+++ voor energiezuinige woningen. Woningen met een BENG2 score lager dan nul krijgen zelfs een A++++. Er komt geen apart label voor NOM-woningen. (NOM woningen hebben niet alleen een BENG2 lager dan nul, maar daarbij wekken ze ook minimaal het eigen huishoudelijk elektriciteitsverbruik op).
Tip. Bent u woningeigenaar en heeft u nog geen energielabel of een label dat niet meer lang geldig is? Vraag dan voor 1 juli 2020 een energielabel aan. Na 1 juli 2020 worden energielabels waarschijnlijk duurder.