Energielabel overschat de besparing in kantoren

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Toch? ECN heeft dit voor kantoorgebouwen uitgezocht. Het werkelijke energiegebruik wijkt sterk af van het verbruik volgens het label. Het energieverbruik in kantoren met een ongunstig G-label blijkt over het algemeen erg mee te vallen. In kantoren met de zeer zuinige A- en B-labels is de situatie precies andersom; daar is het werkelijke verbruik juist hoger dan je volgens het label zou verwachten.

Deze onderzoeksuitkomst is helemaal in lijn met de situatie bij woningen: ook daar zien we dat het energielabel geen goed beeld geeft van de werkelijke verbruiken. Het verbruik in F- en G-woningen wordt overschat en dat in A- en B-woningen onderschat.

Bureau Kent pleit er voor om met gezond verstand te blijven kijken naar energiebesparing in de bouw, en investeringsbeslissingen niet alleen te baseren op labelberekeningen.