Energielabels: 86% juist en 14% onjuist

Onderzoek door BK Bouw en Milieuadvies wijst uit dat 86% van de afgegeven energielabels juist is. Maar in 14% van de onderzochte woningen was het label onjuist. Te gunstige labels komen even vaak voor als te ongunstige labels: beide 7%.

De 14% van de onjuiste labels zijn het gevolg van grotere verschillen in de opnamepunten. Kleine onjuistheden in de opnamepunten, die niet leiden tot een onjuist label, komen ook voor. In totaal werden in 46% van de gecontroleerde woningen fouten in de opnamegegevens geconstateerd. Een veel gemaakte fout, vastgesteld in 26% van de woningen is de keuze voor een onjuist glastype (dubbel of HR++). De gevolgen voor de labelklasse vallen vaak mee. De meest gemaakte fout die tot een verschil van 1 of 2 labelstappen kan leiden is de keuze voor een onjuist ventilatiesysteem.

Belangrijk is de constatering dat te gunstige labels even vaak voorkomen als te ongunstige. Eerder bleek uit ander onderzoek van TIAS dat een gunstig A- of B-label de verkoopprijs van een woning met duizenden euro’s verhoogt. Er zijn dus geen aanwijzingen dat bewust met het label gefraudeerd wordt.