Energietarieven wel anders, maar nog niet slim

De uniforme prijs die we voor energie betalen, zal verdwijnen. In de toekomst is de energieprijs geindexeerd, gebaseerd op een loyaliteitskorting of simpelweg een vast maandbedrag. Dat betoogt consultant Robert Jan de Boer van Sia Partners op energiebusiness.nl. Met name de prijsstructuur met een vast maandbedrag, ongeacht het werkelijke energieverbruik, doet de wenkbrauwen fronsen. Een vast maandbedrag zou ongelimiteerd energieverspillen in de hand kunnen werken. Maar dat lijkt juist niet het geval: De Boer doelt op contracten waarbij het vaste maandbudget gebruikt wordt om energiebesparende maatregelen door te voeren. Een contractvorm die onder andere Esco’s toepassen en waarbij energiebesparing een van de onderliggende doelstellingen kan zijn.Strommasten in der Abenddämmerung

Opvallend is dat er nog geen sprake is van de flexibele energietarieven die inspelen op het smart grid: goedkope stroom bij veel aanbod en dure stroom bij weinig aanbod. Die dynamische tarieven worden gezien als de manier om de stroomafname in balans te brengen met de (wisselende) productie van duurzame zonne- en windelektriciteit. Die dynamische tarieven ziet de Boer nog niet; eerder meldde hij dat daar nog niet veel ontwikkeling in zit omdat het stroomnetwerk nog niet slim genoeg is: de slimme meter is nog niet voldoende aanwezig. Een andere reden waarom dynamische tarieven niet werken, zou zijn dat deze niet begrepen worden door consumenten.

De energieprestatie van nieuwe gebouwen in het kader van de NEN7120 (EPC) wordt mede bepaald door stroomproductie met PV-panelen en eventueel microwarmtekracht. Binnen de norm wordt ook in beperkte mate rekening gehouden met de balans tussen opwekking en afname: zelf opgewekte en verbruikt stroom is gunstiger voor de EPC dan stroom die geexporteerd wordt. De onderliggende rekenwijze gaat uit van jaartotalen. In de praktijk kan van uur tot uur sprake zijn van stroomexport of –import.

http://www.energiebusiness.nl/2015/05/15/uniforme-prijs-voor-energie-gaat-verdwijnen/