Energieverbruik Nul op de meter woningen onderzocht

Energiesprong heeft vijf nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) laten onderzoeken met als conclusie dat de beloofde prestaties gehaald worden.nul op de meter

De meetgegevens laten zien dat er gemiddeld gesproken zelfs meer energie wordt opgewekt dan verbruikt; ongeveer 100 kWh per NOM-woning. De zuinigste woning levert ongeveer 1200 kWh terug, de onzuinigste heeft een netto verbruik van bijna 700 kWh. De onderzoekers verklaren de verschillen tussen de woningen doordat bewoners de thermostaat verschillend instellen en andere huishoudelijke energieverbruiken hebben. Energietechnisch lijken de woningen hiermee een succes.

De onderzoekers plaatsen wel kanttekeningen. De luchtdichtheid voldeed in eerste instantie niet aan de verwachtingen. De geconstateerde luchtlekken bij schoorstenen, ramen, raamkozijnen, deuren, dak/gevelaansluitingen, ventilatieroosters en kruipruimteluiken zijn achteraf hersteld. De bewoners vinden dat het soms lang duurt voor een storing is opgelost, en dat het geluid van de installaties (met name warmtepomp) een aandachtspunt is. Meer informatie: http://energiesprong.nl/blog/nieuwbouw-en-nul-op-de-meter-het-werkt/

De volgens NEN 7120 berekende EPC omvat alleen het gebouwgebonden energieverbruik. Het idee achter nul op de meter is dat ook het bewonersgebonden, huishoudelijk, energieverbruik meetelt. Een nul op de meter woning zal om die reden altijd een EPC lager dan nul moeten hebben.