Energiezuinige bouwers leveren wat beloofd is. Toch?

Als twee partijen een overeenkomst hebben, dan levert de opdrachtnemer wat er is afgesproken en de opdrachtgever betaalt netjes de rekening. Een simpel voorbeeld: een bouwopdrachtgever laat een energiezuinig gebouw bouwen en betaalt er netjes voor. Als dan na verloop van tijd blijkt dat het gebouw niet aan de verwachtingen voldoet, is het logisch dat de opdrachtnemer langs komt en de zaak herstelt. Logisch toch?

epg garantie

Nou, volgens het lenteakkoord en BouwGarant niet dus. Laatstgenoemde organisatie biedt de EnergiePrestatieGarantie aan: tegen een extra vergoeding van 3% van de aanneemsom, mag de opdrachtgever aanspraak maken op deze garantie. Die is van toepassing als na drie jaar blijkt dat de beloofde energiebesparing meer dan 20% tegenvalt.  Opdrachtgevers die er simpelweg van uitgaan dat ze een overeenkomst hebben gesloten voor een energiezuinig gebouw en dat dus gebreken hersteld zullen worden, kunnen kennelijk nergens aanspraak op maken.

Voor alle duidelijkheid: als u bij bureau Kent een advies bestelt dan krijgt u dat advies ook en als u er niet tevreden  over bent, dan wordt het uitgebreid, toegelicht of verbeterd, net zo lang tot u er wel tevreden  over bent. Zonder meerkosten.