EPC 0,4 haalbaar met goede luchtdichtheid

Door wijzigingen in de rekenmethode biedt een goede luchtdichtheid mogelijkheden om de EPC te verlagen en zo aan de eis van 0,4 te voldoen. Bureau Kent heeft nu de eerste rekenresultaten met de methode van 2015. Wanneer het ontwerp voldoende aandacht besteedt aan luchtdichte detailleringen, kan dat de EPC met 0,05 punten verlagen. Wanneer de luchtdichtheid van de schil naar passiefhuisniveau gaat, levert dat een tot 0,10 punten gunstiger EPC op.

Voor u als architect is van belang dat bureau Kent tijdens het ontwerpproces concreet aangeeft welke EPC-reductie met welke maatregelen mogelijk is. Bureau Kent raadt aan om de details met aandacht te ontwerpen. Rekentechnisch levert dat niet alleen een betere waarde voor de luchtdichtheid, maar ook verlaagde lineaire warmteverliezen. Belangrijker nog is het effect in de praktijk: een beter comfort en lager energieverlies. Met name Bouwtransparant heeft hier veel praktijkmateriaal over verzameld.

blowerdoor luchtdichtheid nen 7120

De invloed van luchtdichtheid in de NEN 7120 is aangepast. Wanneer de EPC met een betere luchtdichtheid is berekend, dient het gebouw formeel onder een kwaliteitsborgingsprocedure te worden gebouwd en de luchtdichtheid moet na oplevering met een blowerdoortest gecontroleerd worden.