EPC berekend van pelletketel micro WKK

Bureau Kent heeft als eerste adviesbureau in Nederland een methode uitgewerkt om de EPC met een stroomopwekkende pelletketel te berekenen.

okofen pellematicDit jaar kwam een eerste microwarmtekracht toestel op pellets op de markt (de Okofen Pellematic Smart_e). Daardoor ontstond de behoefte om voor dit toestel de juiste EPC te berekenen. Dat kon nog niet, omdat de huidige rekenprogramma’s deze specifieke techniek nog niet ”kennen”. Met de uitgewerkte methode van bureau Kent kan nu wel de EPC bepaald worden in projecten waar de pellet micro WKK toegepast wordt.

De methode rekent volgens de regels die de NEN 7120 geeft voor toestellen die biomassa als brandstof gebruiken (pellets dus) en toestellen die tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekken (warmtekracht dus). Door deze twee methoden te combineren, wordt de juiste EPC voor pelletmicrowarmtekracht bepaald. De eerste resultaten wijzen op een EPC die tot 0,05 punten gunstiger wordt door het toepassen van deze innovatieve pelletketel. De precieze besparing moet per project vastgesteld worden en hangt van verschillende factoren af. Zo is van belang of de pelletketel met microWKK de warmte opwekt voor ruimteverwarming, voor warm tapwater of voor beide. Ook speelt een rol of er naast de pelletketel nog andere warmteopwekkers in de installatie opgenomen zijn en wat hun aandeel in de totale warmtelevering is. Ook hangt de besparing af van de vraag of alle opgewekte elektriciteit op het eigen perceel gebruikt wordt of dat er sprake is van het terugleveren of exporteren van elektriciteit.

Bureau Kent ziet als toepassingsmogelijkheden voor pelletketels met microwarmtekracht vooral middelgrote en vrijstaande woon- en utiliteitsgebouwen. De huidige pelletmicrowarmtekracht toestellen die nu op de markt gekomen zijn, werken met een Stirlingmotor. Wanneer de pelletketel warmte opwekt, drijft deze tegelijkertijd de Stirlingmotor aan. Deze wekt ongeveer 1 kW aan elektriciteit op.