EPC berekening, energielabel of Energie Index?

Ze lijken heel veel op elkaar, de EPC-berekening , het energielabel en de Energie-Index. Maar ze zijn niet hetzelfde. Wanneer heeft u welke nodig? We vatten het nog een keer samen.

Wanneer u een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuwe woning, heeft u een EPC-berekening nodig. Die levert u in bij de gemeente en die toetst of de EPC van uw woning aan de eis voldoet.

Wanneer u uw woning verkoopt, heeft u een energielabel nodig. Dat overhandigt u aan de koper wanneer de koop gesloten wordt.

Wanneer u uw woning verhuurt heeft u (datzelfde) energielabel nodig. Dat overhandigt u aan de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst. Maar er is een uitzondering…

Wanneer u uw woning verhuurt en de huur wordt bepaald met het puntensysteem van het woningwaarderingstelsel, dan heeft u een Energie-Index nodig. Die energie-index overhandigt u bij het sluiten van de huurovereenkomst.

Energielabel epc NEN7120In dit oude plaatje is nog een vaste relatie te zien tussen de waarde van de EPC en het energielabel. Inmiddels is die koppeling losgelaten. De A-labels met extra plusjes bestaan officieel ook niet meer.

Bureau Kent maakt EPC berekeningen voor opdrachtgevers zoals architecten, aannemers en ontwikkelaars met nieuwbouwplannnen. Wanneer een energielabel of EI nodig is, verwijst bureau Kent door naar een partnerbureau.