EPC berekening

Wat is een EPC berekening en welke kwaliteitsaspecten zijn daar aan verbonden? De EPC berekening dient geheel volgens de norm NEN 7120 te gebeuren. Daar zijn verschillende softwareprogramma’s voor te gebruiken, zoals Uniec, Enorm, Vabi en Bink. In principe geven de verschillende softwareprogramma’s dezelfde uitkomst. Is er dan geen verschil wie de berekening maakt en hoe de berekening gemaakt wordt? Nee, integendeel, hoewel de berekeningswijze vastligt, heeft de rekenaar veel vrijheid. Belangrijk is de keuze of er ‘forfaitair’ gerekend wordt, of met werkelijke waarden. In het algemeen is de forfaitaire berekening minder werk, maar leidt deze tot een veiliger en dus ongunstiger waarde voor de EPC. Om die reden berekent bureau Kent de EPC altijd met de uitgebreide methode.

epc berekening