EPC geeft geen zicht op realiteit

Bijna twee derde van de architecten, aannemers, adviseurs, toeleveranciers en corporaties gelooft niet dat de EPC een duidelijke indicatie geeft van het werkelijk te verwachten energieverbruik. Dat bleek uit een recent marktonderzoek van Bouwformatie.

epc energieverbruik nen 7120

Hebben die mensen gelijk? Jazeker, want het verband tussen de EPC en het energielabel enerzijds en het werkelijke gas- en elektriciteitsverbruik anderzijds is al uitvoerig onderzocht. Van het energielabel is aangetoond dat van de energiebesparing die in theorie berekend wordt, in de praktijk minder dan de helft teruggevonden wordt. Van de EPC voor nieuwbouwwoningen is bekend dat de stap van EPC 1,0 naar EPC 0,8 niet tot een energiebesparing van 20 procent, maar een van 8 procent, heeft geleid.

Bureau Kent houdt daar in alle adviezen rekening mee: de EPC is geen doel en ook geen middel, maar een randvoorwaarde waaraan volgens de bouwregels voldaan moet worden. Gelukkig is er veel keuzevrijheid voor wat betreft de maatregelen die men treft om aan een EPC-eis te voldoen. Sommige maatregelen die de EPC verlagen, kunnen wel degelijk veel energie besparen. Dit is ook afhankelijk van het type woning en het gebruik ervan. Bureau Kent houdt daar in de adviezen zoveel mogelijk rekening mee.