EPC infoseizoen gestart

Met de komende aanscherping van de EPC voor de boeg, is het infoseizoen gestart. Uniec organiseert begin november drie infosessies over voorbeeldprojecten, EPC=0,4 en EPC=0,0 concepten. SBRCUR organiseert verdiepingsbijeenkomsten gericht op de uitvoering in de praktijk. En op woensdag 8 oktober vindt het energielabelcongres plaats. Bureau Kent maakt infobladen om opdrachtgevers op weg te helpen met technieken als pelletketels, hybride verwarming en PV-systemen.