EPC uit Revit en BIM

Laten we eerlijk zijn: alle informatie die nodig is om de EPC te bepalen, is in principe al aanwezig in een geBIMd ontwerp. Tien jaar geleden postte bureau Kent dat er een dag gaat komen dat de EPC-berekenaar niet meer nodig is, omdat alle informatie al op tekening staat. Toch lijkt die dag niet snel dichterbij te komen. Vorig jaar onderzochten architect Ernst Haagsman en Rik Vollebregt hoe de energie-data die Revit  genereert, overeenstemt met de data uit een EPC berekening. De conclusie was dat er toch nog heel verschillend omgegaan wordt met zaken zoals bezonning, de werking van zonwering en orientatie. Ook de uitgangspunten voor bijvoorbeeld de binnentemperatuur en (technisch verhaal) de benutting van ingestraalde zonnewarmte zijn anders. Nu zijn er wel leveranciers die betere koppeling tussen Revit (of ander pakket) en EPC beloven, maar echt praktisch bruikbaar is het nog niet.

Enerzijds omdat er extra eisen gesteld worden aan de manier waarop het plan getekend wordt. Maar anderzijds ook door de steeds wijzigende kwaliteitsverklaringen voor installatietechniek. En vergeet niet de ingewikkeldheid van de NEN 7120 die op zichzelf staande software heeft opgeleverd. Hoe dan ook: er komt een dag dat de EPC direct en automatisch uit de tekening afgeleid wordt. Tot die dag neemt bureau Kent deel aan de ontwikkelingen.