EPC verlaging definitief

Met een publicatie in het staatsblad op 26 september is de verlaging van de EPC-eisen per 1 januari 2015 definitief. Ook de gedifferentieerde eisen voor isolatie (gevel wordt Rc 4,5 en dak wordt Rc 6,0) zijn definitief. Het relletje over de onderbouwing van die eisen, en de manier waarop minister Blok de Tweede Kamer daarover informeerde, heeft wat dat betreft geen gevolgen gehad.

epc-tabel 2015

De scherpere eisen aan utiliteitsgebouwen zijn conform de verwachtingen. Met 20% is de verlaging (van 1,0 naar 0,8) voor ‘gezonheidszorgfuncties zonder bedgebied’ het kleinst. Bij ‘sportfuncties’ is de verlaging met 50% het grootst, de EPC gaat daar van 1,8 naar 0,9. De EPC voor ‘woningen en woongebouwen’ wordt 0,4. De minimale Uw waarde voor ramen blijft 1,65 W/m2K, maar geldt nu als gemiddelde voor alle ramen en deuren en niet voor elk afzonderlijk.