EPC voor dummies

De EPC staat voor ‘Energie Prestatie Coefficient’. Wanneer er een bouwvergunning ofwel een aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw gebouw wordt gedaan is het meestal nodig om de EPC te berekenen. Aan de maximale waarde ervan stelt het Bouwbesluit een eis. Voor woonfuncties staat die sinds 2015 op 0,40. Voor de verschillende utiliteitsfuncties, zoals kantoor, school, bijeenkomst en gezondheidszorg gelden weer andere eisen. Voor industriefuncties geldt geen eis aan de EPC.

De eis aan de EPC is door de jaren heen steeds strenger geworden. Daardoor zijn er behoorlijk wat energiebesparende maatregelen nodig om aan die eis te voldoen. Niet alleen op het gebied van isolatie en beglazing; ook de manier van verwarmen, warm-tapwater bereiden, de verlichting, de ventilatie en eventueel zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, stadsverwarming of WKO zijn van invloed. Deze technieken brengen uiteraard kosten met zich mee en daarom loont het om de EPC effectief uit te laten rekenen.

De NEN 7120 is de norm waarmee de EPC berekent dient te worden; in de praktijk wordt hiervoor software zoals het onlineprogramma uniec ingezet. Hiermee is de EPC direct te berekenen, inclusies de reducties die behaald worden op basis van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. De rapportage van uniec wordt dan toegevoegd aan de bouwaanvraagstukken. Energie Prestatie Gebouwen, afgekort EPG, is de naam waarmee de norm NEN 7120 ook wel wordt aangeduid. De EPC is dus de uitkomst van een berekening volgens de EPG.

Belangrijk is nog om te weten wat het verschil is tussen de EPC en het energielabel. De EPC is alleen van toepassing voor nieuw te bouwen gebouwen. De EPC is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. In veel gevallen is het dus de gemeente die hier in het vergunningsproces naar vraagt. Het energielabel is normaal gesproken niet nodig om een vergunning te krijgen, maar wel bij de verkoop of verhuur van gebouwen. De makelaar, de notaris of de kopende partij zal om het energielabel vragen. Voor woningen is het label in 2015 vereenvoudigd; de eigenaar kan online zelf een label aanvragen en dat hoeft niet meer dan tien of twintig euro te kosten. Echter, in sommige gevallen moet het energielabel door een gecertificeerd bureau vastgesteld worden: wanneer het een huurwoning betreft en het label een rol speelt in de puntensystematiek of wanneer het een koopwoning betreft en de hypotheekverstrekker het maximaal te lenen bedrag afhankelijk stelt van het energielabel.