EPC voordeel Stadsverwarming Utrecht verdwenen

In Utrecht is een relletje ontstaan omdat sinds mei 2015 bouwvergunningen zijn verleend voor 240 nieuwe woningen, waarbij de EPC ten onrechte was gebaseerd op een te hoog rendement van de stadsverwarming. Momenteel wordt onderzocht hoe (extra isolatie?) en tegen welke kosten (men spreekt van duizenden euro’s per woning) dit ‘gerepareerd’ kan worden.

stadsverwarming utrecht epc

Bijgaande beeldschermafdruk van onlinerekenprogramma uniec laat zien wat er aan de hand is. Per 5 mei 2015 zijn de gelijkwaardigheidsverklaringen – die het hoge rendement van de stadsverwarming onderbouwen – ingetrokken. Sinds die datum had niet langer met de hoge rendementen gerekend mogen worden, maar dat is kennelijk wel gebeurd. En de gemeente, die als taak heeft de ingediende EPC berekeningen op hun geldigheid te controleren, heeft dit kennelijk niet opgemerkt.

Is met het extra isoleren van de 240 woningen in kwestie de kous af? Bouwvergunningstechnisch misschien wel. Met alle woningen die voor 5 mei 2015 een bouwvergunning gekregen hebben, is bouwvergunningstechnisch niet mis. Maar hoe zit het met het energieverbruik en de CO2-uitstoot? De conclusie kan niet anders zijn dan dat duizenden woningen in de regio Utrecht van warmte worden voorzien door een inefficient stadsverwarmingsnet dat met een veel lager rendement werkt dan altijd is beloofd. Maar de woningen staan er en de vergunningen zijn afgegeven. Er is eigenlijk niemand die het merkt. Nou ja, de planeet Aarde die merkt het. Want de CO2-uitstoot van de duizenden stadsverwarmingswoningen in Utrecht is veertig procent hoger dan altijd werd voorgerekend. Er is al een website sjoemelwoningen gemaakt, en dat is niet eens overdreven…