Gebouwen indelen volgens BENG; ruimte voor adviseurs.

Adviseurs moeten de BENG volgens een verlichte handleiding, de ISSO 75.1, berekenen. Beeld: Rob Oo. Het werk wordt gestandaardiseerd en geformaliseerd. Wat is dan nog de ruimte die een adviseur heeft om zijn meerwaarde aan te tonen?

Die ruimte is er gelukkig wel. Op diverse plaatsen biedt de ISSO keuzeopties om de berekening op te zetten. Heel veel zaken moeten op een bepaalde manier, maar er is ook ruimte en adviseurs mogen ook het nodige. Voorbeelden? Gebouwen moeten volgens de regels in klimatiserings- en rekenzones opgedeeld worden. Maar adviseurs mogen meer rekenzones onderscheiden. Bijvoorbeeld een zone met een ander verlichtingsvermogen, of een zone met een iets ander ventilatievoud. Nog een voorbeeld: lineaire koudebruggen. Adviseurs blijven vrij om lineaire koudebruggen forfaitair of uitgebreid mee te nemen. Adviseurs zullen altijd om zoveel mogelijk informatie vragen, maar waar hoort de focus te liggen en welk onderwerp heeft de grootste invloed op het resultaat? Een deskundig adviseur zal als basis de regels in de ISSO volgen, daarbij de ruimte benutten qua indelingsregels, en daarbovenop een extra inspanning leveren om moeilijk vindbare extra informatie met een mogelijk grote invloed op het resultaat boven water te krijgen. Welke informatie? Denk aan inregelrapporten, europese certificaten, kwaliteitsverklaringen etcetera.