Geen businesscase warmtenetten

Er is geen businesscase voor warmtenetten. Dat betoogt Sanne de Boer in een artikel op Energeia nieuws dat stadsverarming.nl overnam. Ze stelt vast dat consumenten nu eigenlijk al een te hoog tarief voor hun warmte betalen. Conform de warmtewet zouden de eindverbruikerstarieven omlaag moeten. Maar de warmteleveranciers kunnen hun warmtenetten dan niet meer rendabel aanleggen en exploiteren. De Boer signaleert dat de leveranciers de overheid al oproepen om dan maar mee te gaan betalen aan de aanleg van warmtenetten.

Bureau Kent deelt deze analyse, voorzover het gaat om het leveren van warmte aan nieuw gebouwde woningen. In de industriele sector zijn ongetwijfeld rendabele ‘matches’ te maken tussen leveranciers van – voor henzelf – overtollige warmte aan grootverbruikers in de nabijheid.

warmtenet

Maar in de Nederlandse nieuwbouw van woningwijken staan alle seinen op rood voor rendabele warmtenetten. Allereerst: nieuwe woningen hebben nauwelijks een warmtebehoefte. Hoe kun je ooit een warmtenet terugverdienen wanneer de eindgebruikers nauwelijks warmte afnemen? Vervolgens: wat zijn de distributieverliezen? Vergeet niet dat in een warmtenet ten alle tijde heet water van minimaal 70° circuleert. De vraag is of de transportverliezen niet al snel hoger zullen zijn dan de afgenomen warmte. Dat warmteverlies onderweg kan niet in rekening gebracht worden bij eindverbruikers en drukt dus zwaar op de rentabiliteit.

Bureau Kent vindt dat er met meer realiteitszin gekeken mag worden naar oplossingen voor de energievoorziening van de toekomst. Elektriciteit is de efficientste en meest flexibele energiedrager die we hebben. En de verliezen tijdens het transport ervan zijn beperkt. Daarnaast beschikt Nederland over een uitgebreid netwerk van gasleidingen, die evengoed geschikt zijn om groen biogas te transporteren. Ook hier zijn de energieverliezen tijdens het transport beperkt. Warmtenetten zullen in specifieke gevallen, met name in de industrie, interessant kunnen zijn. Maar nieuwe warmtenetten aanleggen voor nieuwe woningen is onverstandig. Het geld dat daarvoor nodig is, kan op andere manieren veel effectiever voor CO2 reductie worden ingezet.