Geen gunstiger waardes forfaitair energiegebruik warmtapwater in BENG

De belangrijkste forfaitaire waardes om het energiegebruik voor warm water in BENG te berekenen, veranderen niet. Het opwekrendement voor warmwater (warmtepomp met buitenluchtunit) krijgt een forfaitaire waarde van 140%. In de huidige EPC-berekening is die waarde ook al van toepassing. Ook voor andere forfaitaire getallen is de NTA 8800 onveranderd ten opzichte van de NEN 7120. Zo zijn er geen veranderingen in de forfaitaire bepaling van het elektriciteitsverbruik voor hulpenergie en in de forfaitaire rendementen voor douchewater-wtw’s.

Op dit moment wordt voor het merendeel van de toegepaste tapwatertoestellen in het kader van de EPC gebruik gemaakt van kwaliteitsverklaringen – omdat de rendementen en hulpenergieverbruiken gunstiger zijn dan de forfaitaire waarden. Dat zal dus straks binnen het kader van de BENG-regels waarschijnlijk zo blijven.

Bureau Kent brengt de veranderingen die BENG met zich mee gaat brengen in kaart en blogt daar regelmatig over. Bureau Kent kan u meer inzicht geven in de consequenties die BENG straks voor uw product of bedrijf heeft.