Gewijzigd in EPC: douchewater-wtw’s

De energiebesparing door douchewater-warmteterugwinning-units of douche-wtw’s gaat in de EPC anders berekend worden. Dat blijkt uit de tekst van het wijzigingsblad A1 van de NEN 7120. De wijzigingen zijn nog niet van kracht, maar we kunnen al wel in beeld brengen wat de gevolgen zijn.
Units voor douchewaterwarmteterugwinning (DWTW) gaan iets gedetailleerder berekend worden. Die gedetailleerdere berekening lijkt wat strenger te zijn. De EPC-verbetering die DWTW’s kunnen realiseren zou daardoor lager worden.
Wat gebeurt er precies? Allereerst de warmte die het douchewater verliest tussen het afvoerpunt van de douche en de inlaat van de douche-wtw unit. In de huidige berekening is dat verlies 10% en dat gaat omhoog naar 17%. Dit hogere verlies vermindert de prestaties van de douche-wtw. Wijziging twee is het forfaitaire rendement. Nu is dat nog 40% voor alle horizontale en verticale DWTW-units. Voor verticale DWTW’s blijft het forfaitaire rendement 40%, maar voor horizontale units wordt het gehalveerd naar 20%. De derde en laatste wijziging is een verfijning van de berekening voor woningen met meerdere badkamers. Momenteel wordt niet in de beoordeling meegenomen hoeveel badkamers er aanwezig zijn, en hoeveel daarvan zijn aangesloten op een eventuele DWTW. Dat verandert: in woningen met twee badkamers moeten de afvoeren van beide badkamers op een DWTW aangesloten zijn. Beide afvoeren mogen op dezelfde DWTW aangesloten zijn, maar ook een eigen DWTW voor iedere badkamer is een mogelijkheid. Wanneer slechts een van de twee badkamers beschikt over een douche-wtw, dan wordt slechts de helft van de energiebesparing doorberekend. Deze aangepaste, of beter gezegd verfijnde manier van berekenen lijkt wat nauwkeuriger en daarom terecht. Aan de andere kant: vaak zal in woningen met meerdere badkamers, één ervan duidelijk het meest gebruikt worden.
In de adviezen van bureau Kent wordt de theoretische EPC-verbetering los gezien van de werkelijke energiebesparing. In de praktijk, zeker bij bouw in particulier opdrachtgeverschap, kan bekend zijn dat een van de twee badkamers meer en de ander minder gebruikt zal worden. In dat geval is het aantrekkelijk om de meest gebruikte badkamer van een douchewater-wtw te voorzien. Zelfs al zou dat in termen van de EPC geen groot voordeel bieden.