Goed praktijkonderzoek ventilatie

Eindelijk, een goed praktijkonderzoek naar het werkelijke energieverbruik van ventilatiesystemen. De resultaten van dit onderzoek Monicair worden donderdag a.s. op de week van de bouw gepresenteerd en zijn ook al online beschikbaar. http://www.monicair.nl/publicaties.html

monicair nen 7120Een jaar lang zijn in 62 woningen met uiteenlopende ventilatiesystemen uitgebreid metingen verricht. Het elektriciteitsverbruik van ventilatoren is direct gemeten. De ventilatiedebieten en resulterende ventilatieverliezen lijken indirect bepaald. Tevens is de luchtkwaliteit in termen van CO2 en luchtvochtigheid gemeten en geevaleerd. Aanvullend is een beknopt onderzoek gedaan naar de mening van de bewoners over frisheid van de binnenlucht en  geluidsproductie van systyemen. Bureau Kent komt in deze blog zeker nog terug op de resultaten. En ook zal deze praktijkinformatie zijn weg vinden in de adviezen van bureau Kent. De onderzoekers zien als trend dat nieuwere ventilatiesystemen ook daadwerkelijk beter presteren. In ruimtes waarin minimaal een toe- of afvoerpunt voor mechanische ventilatie aanwezig is, is de CO2 concentratie significant lager.