Goede kierdichtheid voor EPC 0,4

Om in 2015 te voldoen aan de scherpe EPC eis voor woningen, zal veel uit de kast gehaald moeten worden. Een maatregel die betaalbaar is, de EPC aanmerkelijk verlaagt en meehelpt om een goed comfort in de woning te realiseren is goede kierdichting van de schil. Bureau Kent integreert met ingang van 2015 het berekenen van de luchtdichtheid van uw bouwplan in de EPC adviezen. U kunt zelf kiezen welke maatregelen u wilt treffen, daarbij gaan we uit van de publicatie ‘Luchtdicht bouwen, theorie – ontwerp – praktijk’ van SBRCURnet.

Blowerdoor luchtdoorlatendheid epc epg Wanneer u gaat bouwen met een goede kierdichtheid, en we rekenen dit mee in de EPC, moet het gebouw onder een kwaliteitsborgingsprocedure worden gebouwd. De infiltratie moet met een blowerdoormeting gecontroleerd worden. Bij projectmatige bouw controleert men steeksproefsgewijs.

Dat luchtdicht bouwen belangrijk wordt om een EPC van 0,4 te realiseren is heel eenvoudig te begrijpen. Via kieren komt ongecontroleerd koude lucht binnen, we noemen dit infiltratie. Deze infiltratieverliezen zijn veel groter dan de warmteverliezen door ventilatie. Ventilatie vindt gecontroleerd en geregeld plaats (met zelfregelende gevelroosters en vraaggestuurde ventilatie). En de warmte uit de af te voeren lucht wordt benut door warmteterugwinning of een warmtepompboiler. De verliezen door infiltratie zijn echter niet regelbaar en ook niet benutbaar. Daarom is het belangrijk deze verliezen uberhaupt te minimaliseren en de enige manier daarvoor is kierdicht bouwen.

http://www.bouwtransparant.nl/index.php?page=infiltratie2