Goede luchtdichtheid goed voor ventilatie

In luchtdichte woningen is de binnenlucht schoner en bevat minder CO2. Dat is een belangrijke conclusie van het  Monicair onderzoek. De onderzoekers zagen dat in de meest luchtdichte woningen (met een qv;10 lager dan 0,40 dm3/sm2) de CO2-gehaltes in de binnenlucht het laagst waren. En in de luchtlekke woningen zagen de onderzoekers juist voorbeelden van heel hoge CO2-concentraties. Een luchtdichte schil is goed voor de ventilatie. Een duidelijke en belangrijke conclusie die steun geeft aan het belang van luchtdicht bouwen.

Want de opvatting dat naden en kieren ‘nodig’ zijn omdat de woning anders ‘potdicht’ wordt, leeft ook nog steeds in de markt. Dit onderzoek bewijst het ongelijk van die opvatting. En dat is logisch, eigenlijk. Want hoe zou een fors luchtlek rond een dakdoorvoer of bij de aansluiting van een hellend dak op een gevel kunnen bijdragen aan de luchtkwaliteit in de verblijfsruimten?

Recent bracht het Lente akkoord een brochure over woningventilatie uit. Daarin wordt aangegeven welke ventilatiesystemen (met natuurlijke toe- en mechanische afvoer) het best presteren. Om die goed prestaties waar te maken is dus een luchtdichte gebouwschil nodig.

In de iets verdere toekomst worden eisen voor bijna energieneutrale gebouwen van kracht. Om daaraan te voldoen zal een goede luchtdichtheid onmisbaar zijn.