Gunstig energielabel duizenden euro’s waard

Een woning met energielabel A brengt twaalfduizend euro meer op, terwijl een woning met het ongunstige G-label dertienduizend euro minder waard is. Dat concludeert TIAS Vastgoedlab op 2 november na de analyse van ruim 27.000 woningverkopen door NVM-makelaars. Daarnaast zien de onderzoekers  dat een woning met A-label zeventig dagen sneller verkocht wordt, en een G-labelwoning juist zeventig dagen langzamer dan een gemiddelde woning met D-label. Evidenter en overtuigender kunnen de voordelen van een goed energielabel niet worden neergezet.

energielabel woning prijs

Toch wringt het: deze zomer nog stelde de makelaarsorganisatie VBO dat het label een papieren tijger is en dat kopers het totaal niet meewegen bij hun beslissing. Hoe zit dat? Kan het zijn dat woningen met een gunstig label over het algemeen ook nieuwer zijn, en is dat de echte reden dat ze meer opbrengen en sneller verkopen? We mogen toch aannemen dat de onderzoekers van TIAS dat effect in hun analyse hebben verdisconteerd. Of, en dat is een wilde theorie, werkt het energielabel misschien onbewust door op de indruk die een koper van een woning heeft? Genoeg aanleiding voor vervolgonderzoek…

Een ander interessant aspect is de verhouding tussen de kosten van het energielabel zelf (een paar euro) en de waardevermeerdering van de woning die ermee te bereiken is (een paar duizend euro). Een woning met B-label brengt ongeveer vierduizend euro meer op dan een woning, die verder hetzelfde is, maar wel over een C-label beschikt. Consumenten die dat in de gaten krijgen zullen sterk in de verleiding komen om ‘gekleurde’ informatie aan te leveren aan de erkend deskundige die hun label op afstand controleert en afmeldt.