Handige handreiking bouwbesluit en woning

Toegegeven: ook bij bureau Kent dwalen we wel eens door Bouwbesluitteksten zonder de echte duidelijkheid te vinden die we zochten. Wat is nu precies het ‘rechtens verkregen niveau’, wanneer gelden bij een verbouwing nieuwbouweisen en voor welke woning is particulier eigendom met soepeler eisen van toepassing? Gelukkig is er een in duidelijke taal gestelde ‘Handreiking Bouwbesluit en Woning’ verschenen. Daarin staat het Bouwbesluit, zover dat voor grondgebonden woningen van toepassing is, duidelijk omschreven. In eerste instantie bedoeld voor particulieren, zegt de inleiding, maar professionals zullen er ook handig gebruik van kunnen maken.

De brochure bevestigt dat een EPC alleen benodigd is bij nieuwe woningen of bij herbouw. Bij een verbouwing of het realiseren van een aanbouw, opbouw of dakkapel is geen berekening van de energieprestatie coefficient nodig.

Bij een verbouwing moet de isolatie voldoen aan het rechtens verkregen niveau. dat is het kwaliteitsniveau van het gebouw zoals het er staat. Na de verbouwing moet de isolatie minimaal op het zelfde peil zijn als ervoor. Uitzondering: bij sommige verbouwingen moet de isolatie voldoen aan de nieuwbouweis. Dat is bij volledige herbouw van een woning, wanneer meer dan 25% van de schil wordt aangepakt, bij een dakkapel, een aanbouw en een uitbouw. Uitzondering op een van de uitzonderingen: wanneer meer dan 25% van de schil wordt gerenoveerd, maar de gevel blijft zo goed als dicht. Dan geldt het rechtens verkregen niveau met een ondergrens Rc > 1,3 m2K/W.

download hier de handreiking bouwbesluit en woning. De brochure is aangepast aan de versoepelde eisen die sinds 1 juli gelden voor (ver)bouwen door particuliere opdrachtgevers.