Herberekeningen EPC terug

Er verschijnen weer EPC herberekeningen. Daarmee is de EPC van nieuwe technieken, die nog niet in de NEN 7120 staan, te bepalen.  Entry Technology Support heeft een herberekeningsmethode voor een Boosterwarmtepomp ontwikkeld. Dat is een kleine water-waterwarmtepomp met als doel om warm-tapwater te bereiden, met lage-temperatuurwarmte uit een warmtenet als bron. De boosterwarmtepomp is een nichetoepassing, bedoeld voor woningen die worden aangesloten op lage-temperatuurwarmtenetten.

herberekening

Voor het herberekenen van de EPC met een pellet-microwarmtekrachtketel ontwikkelde bureau Kent vorig jaar al een methode. Daarmee zijn de eerste nieuwe EPC-herberekeningsmethodes een feit. Enkele jaren geleden, toen de NEN 5128 nog van kracht was, waren EPC herberekeningen gemeengoed. Ze werden toegepast voor douche-wtw’s, elektriciteitsbesparende ketels en vraaggestuurde ventilatie. Die oude herberekeningsmethodes zijn in de huidige EPC-norm, de NEN 7120, geÏntegreerd. Omdat innovatieve technieken geen plek in de bestaande normen hebben, is herberekenen van de EPC noodzakelijk. Herberekeningsmethodes zorgen er vaar dat de EPC op een gestructureerde en vastgelegde manier bepaald wordt, aansluitend bij de hoofdregels en uitgangspunten van de NEN 7120.