Herberekeningstool voor pelletmicrowarmtekracht

Mede door de aangescherpte EPC-eis maken pelletketels een opmars in Nederland. De pelletketel die  warmte en elektriciteit opwekt, de pelletmicrowarmtekracht, is de nieuwste ontwikkeling. Bureau Kent werkt momenteel de methode uit om de EPC  te berekenen  voor projecten waarin een dergelijk pellettoestel gebruikt wordt. De bestaande softwareprogramma’s (zoals uniec2) om de EPC te berekenen, voorzien nog niet in pelletmicrowarmtekracht. Wel is het al mogelijk om ‘gewone’ pelletketels en gasgestookte microwarmtekracht te berekenen. De NEN 7120 geeft het principe aan om het effect van  microwarmtekracht op de EPC te bepalen. Bureau Kent werkt dat principe nu praktisch uit. In eerste instantie zal pelletmicrowarmtekracht op basis van forfaitaire getallen herberekend worden.

onderwaardeDe norm om de EPC te berekenen, de NEN 7120, gebruikt in veel gevallen de bovenwaarde om primaire energiegebruiken in MJ uit te drukken. De meeste EPC-software vraagt om de rendementen van aardgas- of pellettoestellen op basis van onderwaarde in te voeren. Omdat de rendementen (de NEN 7120 spreekt van omzettingsgetallen voor respectievelijk warmte en elektriciteit)  op verschillende momenten terugkomen, wordt bij het implementeren van de herberekening momenteel veel aandacht aan het juist hanteren van onder- dan wel bovenwaarde gegeven. Bovenstaande grafiek laat zien hoe de energie-inhoud op onderwaarde (van hout en houtpellets) afhangt van het vochtgehalte.