Herwaardering biomassatoestellen in EPC

Per 1 juli worden biomassatoestellen, zoals pelletketels, anders berekend in de EPC. Er worden drie situaties onderscheiden: toestellen die vallen onder het activiteitenbesluit, toestellen die voldoen aan minimale rendement- en milieueisen en toestellen die niet aan die eisen voldoen. In de eerste situatie, toestellen die vallen onder het activiteitenbesluit, gaat het om grotere toestellen die bijvoorbeeld als collective installatie in een woon- of utiliteitsgebouw worden toegepast. Omdat het verbruik van deze toestellen als 100% duurzaam wordt beschouwd, zijn zeer gunstige EPC-scores mogelijk. In veel gevallen, zoals een grote woning of een utiliteitsgebouw, verwarmd door een modern pellettoestel, zal de tweede situatie van toepassing zijn. Hier wordt het energieverbruik voor 50% als duurzaam beschouwd. Daarmee zijn nog steeds lage EPC-scores mogelijk. De derde situatie doet zich voor met een toestel dat niet aan de rendementseis voldoet, of dat niet aan de uitstooteis voldoet. Van deze toestellen moet het volledige energieverbruik meegerekend worden alsof dit fossiele brandstof betreft. In dit geval zullen EPC-scores minder gunstig zijn dan die van de traditionele HR-ketel.
De wijziging kan flinke gevolgen hebben voor EPC-scores. Tot nu toe werden biomassatoestellen beoordeeld met de getrapte eis. In trap 1 werd werd ieder toestel (ongeacht het rendement) berekend als 100% duurzaam. In trap 2 werd met het werkelijke rendement van het toestel gerekend, alsof het fossiele brandstof was, maar met een EPC-eis van 0,53 voor woningen. In veel gevallen bleek daar de trap-2-eis maatgevend.
Is het toepassen van een pelletketel interessant voor U? Die afweging kan door de gewijzigde regels nu anders uitvallen. Bureau Kent is u graag van dienst met meer informatie. Wanneer u in de schets- of ontwerpfase zit, kunt u gebruik maken van het gratis VO-advies dat bureau Kent biedt.