Hoorzitting stadsverwarming

De Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Consumentenbond hebben voor elkaar gekregen dat de Tweede Kamer een hoorzitting over stadsverwarming en de warmtewet houdt.

Stadsverwarming warmtewet nen7120De belangenorganisaties vinden dat er nog veel schort aan de wet die consumenten tegen de monopoliepositie van warmteleveranciers beschermt. Ze zetten onder andere vraagtekens bij de verplichte huurkosten voor warmtewisselaars, het doorberekenen van energiebelasting en de tarieven voor koude. Daarnaast stellen de organisaties voor om de warmtenetten toegankelijk te maken voor concurrerende leveranciers en om de tarieven te baseren op ‘virtueel gas’. Daarbij rekent de consument zijn gigajoules af tegen een tarief dat uitgaat van een virtueel gastoestel dat warmte produceert met een rendement dat gelijk is aan dat van de stadsverwarming. Dit rendement ontleend aan de EPC-berekening volgens NEN7120 (De onderliggende bepaling voor het rendement van stadsverwarming gebeurt volgens de NVN 7125, energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau). Praktisch kan deze benadering tot zeer lage energierekeningen voor de eindconsument leiden.