HR ketel en HR glas besparen meeste energie

Het lijkt een enorme open deur: de HR ketel en HR glas zijn de maatregelen waarmee in bestaande woningen de meeste  energie bespaard wordt. Maar toch, het is nodig dit te benoemen, want uit het proefschrift van Daša Majcen kwam heel duidelijk naar voren dat de energiebesparing bij verbeteringen in het energielabel vaak tegenvalt. Dat lijkt veroorzaakt door veranderend bewonersgedrag in zuiniger woningen en door opnamefouten, maar de vraag blijft overeind: wat is de effectiviteit van gangbare energiebesparende maatregelen? Een belangrijke vraag, want bij investeringen om woningen energiezuiniger te maken, is het handig om te weten welke maatregelen het best werken. De dataset van Majcen bevat daar zeer veel waardevolle informatie over.

Majcen concludeert: de grootste energiebesparing wordt in de praktijk bereikt met hoogrendementketels, gevolgd door beter isolerende ramen. De mogelijke energiebesparing van ventilatiesystemen is relatief klein (vergeleken met andere maatregelen) maar wel groter dan theoretisch verwacht.