Internetconsultatie BENG: rendement energie-opwekking niet realistisch

Het rendement voor electiciteitsopwekking, waarmee BENG rekent, is niet realistisch. Dat is de breed gedeelde opvatting van een groot deel van de reacties op de internetconsultatie naar de norm en eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Van de 57 reagerende partijen waren er 22 die ingingen op de primaire energie factor (PEF). Daarvan vond negentig procent dat de PEF niet realistisch is. Jaga: ‘Sjoemelsoftware’ De Nederlandse Verwarmingsindustrie: ‘onrealistisch’. NVTB: ‘de prognose is nu al achterhaald’. De G40 gemeentes: ‘ Dit wordt dus een sjoemel-PEF’. NII: ‘boekhoudkundige truc’. FME: ‘onrealistisch’ Reageerders doen voorstellen voor een realistischer waarde, waarbij vaak aan de Europeese richtlijn wordt gerefereerd dat de PEF groter dan 2,0 moet zijn (In de BENG staat nu 1,45). Ook wordt geopperd om de waarde regelmatig bij te stellen omdat de electriciteits-opwekking verandert.

Er zijn twee partijen die de PEF als aanvaardbaar beoordelen. De DHPA en de NVKL (warmtepompbranche en koude- luchtbehandelbranche) pleiten daarbij wel voor een extra vangneteis waarbij COP>1 moet zijn. Daarmee wordt elektrische weerstandsverwarming onmogelijk. Itho Daalderop tenslotte ondersteunt het werken met een geprognosticeerde PEF en ziet de waarde ervan graag snel verder zakken: ‘we voorzien dat de PEF in de toekomst nog verder zakt. Wacht niet meer zo lang met het aanpassen ervan.’

Wat gaat de overheid doen? De NTA8800 is er duidelijk over dat de PEF een beleidsmatige keuze is. Wat dat betreft is er alle vrijheid om een andere keuze te maken. Maar het is fijn als er een onderbouwing is. Nu is er onderbouwd met de prognose voor 2020 in de NEV. De overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen om niet de prognose voor 2020, maar de werkelijke waarde voor 2018 te gebruiken. Wanneer de PEF dan ook nog regelmatig aangepast wordt (dat voornemen staat al in de NTA 8800) lijkt aan de belangrijkste bezwaren tegemoet gekomen te zijn.