ISDE subsidie voor onrendabele apparaten?

Recent meldde zich een klant bij bureau Kent die van plan was een lucht-luchtwarmtepomp te gaan toepassen voor zijn woning. ‘Met de EPC komt het vanzelf goed’, was zijn idee, ‘want er zit ISDE-subsidie op de warmtepomp’. Op zich een voor de hand liggende gedachtegang: de overheid verleent een Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) toch alleen voor apparaten die ook daadwerkelijk duurzaam met energie omgaan?

Helaas. Wie de criteria er op naslaat, ziet dat er geen rendementseis wordt gesteld aan de warmtepompen in de regeling. De eisen die wel gesteld worden, zijn beperkt: de warmtepomp moet onderdeel van een verwarmingstoestel zijn, niet meer dan 70 kW leveren en er moet technische documentatie zijn. Maar een eis aan de minimale COP (dat is het rendement) voor verwarmen en voor warmwaterproductie wordt niet gesteld.

Kan dat mis gaan? Ja, dat kan mis gaan. En het gaat mis. We geven een willekeurig voorbeeld, de Master Therm BA22i lucht-luchtwarmtepomp. (Dit is geen oordeel over deze warmtepomp). Het rendement van deze warmtepomp (de COP) zakt bij een buitentemperatuur van 2 graden onder de 3,5. Met andere woorden: wanneer het buiten kouder is dan 2 graden werkt een moderne gasketel even efficiënt en goedkoop als de warmtepomp. Voor de productie van warm-tapwater is de situatie nog ongunstiger: al bij een buitentemperatuur van 7 graden, is het rendement tot 2,25 gezakt. Dit betekent dat het warm-tapwater efficiënter en  veel goedkoper met een moderne gasketel geproduceerd zou kunnen worden. Kortom: zie de ISDE-lijst vooral niet als een bewijs van kwaliteit op het gebied van duurzaam energie produceren.

Op de ISDE-apparatenlijst van 31 januari 2017 staan ongeveer drieduizend warmtepompen vermeld. Uiteraard bestaan er efficiënte warmtepompen, in het kader van de NEN 7120 zijn er tientalen die een kwaliteitsverklaring voor het rendement beschikbaar hebben. Opdrachtgevers die willen weten wat de duurzame prestaties van een bepaalde warmtepomp zijn voor hun project, kunnen die vraag door bureau Kent laten beantwoorden.