Kantoren steeds zuiniger, maar energieneutraal nog niet in zicht

Uit een recente monitoringrapportage van ECN blijkt dat Nederlandse kantoren in de loop der jaren energiezuiniger worden. Kantoorgebouwen die na 1994 gebouwd zijn, hebben een gasverbruik dat ongeveer 35% zuiniger is dan kantoren van voor 1976. De nieuwste kantoorgebouwen verbruiken gemiddeld ongeveer 12 kubieke meter aardgas per vierkante meter vloeroppervlak.

gasverbruik kantoren

Met grove penseelstreken is wat te zeggen over de stappen die nog gezet moeten worden in de richting van bijna energieneutrale gebouwen. Over kantoren zegt de tweede BENG-eis dat het primaire energieverbruik niet meer dan 25 kWh per m2 mag zijn. Omgerekend naar aardgas, komt dat neer op maximaal 2,5 kubieke meter aardgas per vierkante meter vloeroppervlak. Eigenlijk nog minder, want de kilowatturen gebouwgebonden elektraverbruik gaan er nog van af. Hoe dan ook is duidelijk te zien dat de BENG doelstelling zeer ambitieus is. De verbetering in energiezuinigheid, die in de afgelopen veertig jaar is gerealiseerd, moet in de komende vier jaar nog eens verdubbeld  worden. Is dat realistisch?