De warmtewet werkt

De warmtewet beschermt consumenten sinds 2014 tegen te hoge warmtetarieven van warmteleveranciers. In projecten met stadsverwarming, collectieve warmtepompen of WKO betalen de eindverbruikers nooit meer voor de warmte dan zij zouden betalen in het geval dat ze een gasketel zouden hebben. In projecten met installaties die niet goed functioneren, mogen exploitanten niet langer de hogere kosten op eindgebruikers afwentelen. Bureau Kent staat achter de warmtewet. Ten eerste om te voorkomen dat exploitanten hun monopoliepositie zouden misbruiken. Maar vooral ook omdat de wet exploitanten dwingt om hun installatie efficient te laten werken.

warmtewet epc epgInmiddels leidt de warmtewet hier en daar tot knellende situaties. De Vereniging Eigen Huis, Woonbond en Consumentenbond hebben besloten hun krachten op dit onderwerp te bundelen. Ze hebben online meldpunten ingericht. Exploitanten kunnen niet meer alle rekeningen naar de eindgebruikers doorschuiven, en proberen ze nu een andere kant op te sturen. Recent berichtte Cobouw dat vastgoedbeleggers protesteren, omdat zij voor onverwachte kosten dreigen op te moeten draaien.

Bureau Kent vindt dat de warmtewet een goed doel dient. Een bijkomend voordeel is dat initiatiefnemers van toekomstige warmtenetten extra gemotiveerd zullen zijn om hun installatie adequaat te laten ontwerpen, aanleggen en inregelen.