Koelen of rekenen?

Per 1 januari 2021 moeten nieuwe woningen in de zomer comfortabel blijven. Dat is het doel van de eis aan de temperatuuroverschrijding (TOjuli) die vanaf dan gesteld wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning. Inmiddels zijn er verschillende signalen dat het best lastig kan zijn om aan die eis te voldoen en de vraag is: hoe los je dat op?

En het heel- kort-door-de-bochtantwoordt luidt: je lost het op met koelen of rekenen. Koelen is de quick win. In een webinar van Bouwprofs noemt bouwfysicus Rens ten Hagen het ook zo: ‘koeling erin, klaar.’ En dat klopt, want in woningen waar een actief koelsysteem komt, hoeft niet aan de TOjuli eis voldaan te worden. Het uitgangspunt is dat het koelsysteem garandeert dat het comfortabel zal blijven. En hoe zit het met rekenen? Dan moet er een GTO-berekening gemaakt worden en dat is een stuk omslachtiger. Dezelfde bouwfysicus: ‘zo’n  berekening is ontzettend lastig, vergeef me, maar het is echt een enorme klus’. Die opmerking is ook wel terecht; de GTO wordt berekend met een dynamisch model, dat heel veel gedetailleerde invoergegevens vraagt. En dan nog is het de vraag of de GTO-berekening alles oplost. Want dat is pas het geval wanneer die als uitkomst heeft dat het niet meer dan 450 uur te warm wordt. Is het vaker warm, dan zijn er alsnog maatregelen nodig.

Hoe gaan we daar het best mee om in de praktijk? In steeds meer woningen kan waarschijnlijk wel koeling komen. Wanneer die er niet komt, lijkt de stap naar de GTO-berekening onnodig groot en het blijft de vraag wat dat oplevert. Dan ligt het meer voor de hand om maatregelen als bedienbare buitenzonwering, meer thermische massa of zomernachtventilatie toe te passen, en het effect daarvan met de eenvoudiger TOjuli berekening aan te tonen.