Kwaliteit energielabels in onderzoek

De betrouwbaarheid van energielabels van woningen wordt momenteel onderzocht. In februari worden de resultaten van dit onderzoek verwacht. Hiervoor is een steekproef genomen uit alle energielabels voor koopwoningen die in 2015 definitief gemaakt zijn. Het onderzoek geeft wellicht ook meer duidelijkheid over de vraag wat de waarde van een groen energielabel is.

Energielabel woning

De meningen over de waarde van een groen (A of B) energielabel voor koopwoningen lopen sterk uiteen. Hoogleraar Brounen uit Tilburg concludeert dat een woning met een groen label twaalfduizend euro meer waard is en zeventig dagen sneller verkocht wordt. Brounen bevestigt desgevraagd dat de waardestijging en de snellere verkoop van deze woningen puur te danken zijn aan het gunstige label. In het onderzoek is gecorrigeerd voor het feit dat woningen met groene labels over het algemeen jonger en technisch beter zijn.

In de makelaarswereld wordt die toegevoegde waarde van het label nog niet gezien. Brancheorganisatie VBO vroeg zich in juli vorig jaar af wat de toegevoegde waarde van het label is en stelde toen dat het nauwelijks een rol speelt bij de aankoop van een woning.

Brounen onderzoekt ieder kwartaal opnieuw de ontwikkelingen rond de woningmarkt en het energielabel. Als het effect dat gunstige labels op de woningwaardering hebben statistisch hard blijft, zullen wellicht de taxatiemodellen aangepast moeten worden.

Bureau Kent maakt EPC berekeningen volgens NEN 7120. Omdat op termijn de bepalingen van de EPC en die van het energielabel naar elkaar toe kunnen groeien, volgt bureau Kent de ontwikkelingen op de voet. NEN 7120 voorziet in het bepalen van energieprestaties van zowel nieuw te bouwen als bestaande woningen.

Op langere termijn zullen nieuwe woningen aan BENG (bijna energieneutraal gebouwen) eisen gaan voldoen. Er is (nog) geen systematiek om energielabels aan Beng-indicatoren te koppelen.