Kwaliteitsborging energielabel wordt verbeterd

De minister van BZK wil de kwaliteit van het energielabel verbeteren door onafhankelijk toezicht op het stelsel te introduceren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer op 14 maart 2024. Op dit moment mogen alleen vakbekwame adviseurs bij bedrijven met een certificaat energielabels registreren. Voor vakbekwaamheid zijn minimaal 4 examens nodig en jaarlijkse bijscholing. In 2022 bleek dat toch nog 8% van de labels een te grote (kritieke) afwijking was. En op 29 juli 2023 meldde de minister dat zich nog knelpunten in het systeem van kwaliteitsborging voordeden. Daarom heeft de minister besloten om een publiek toezichthouder te laten toezien op het functioneren van het kwaliteitsborgingssysteem op basis van certificering en accreditatie. De meeste partijen in het systeem, waaronder de BENG-adviseurs, gaan onder dit toezicht vallen. In 2025 verwacht de minister hier een wetsvoorstel voor te doen. In de tussentijd worden verbeteringen doorgevoerd zoals: meer steekproeven op labels, meer zicht op en vervolgcontroles bij slecht presterende adviseurs en gemakkelijker toegang voor huurders om een energielabel te laten toetsen. Ook wil de minister dat de klachtenprocedure laagdrempeliger wordt en dat oudere (ouder dan een jaar) energielabels gecorrigeerd kunnen worden.