Kwaliteitswaarborgen energieprestatie

Nu de wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn invoeringsdatum nadert, is het interessant eens te kijken naar hoe kwaliteitsborgers omgaan met het onderwerp energiezuinigheid. Om een voorbeeld te geven: Woningborg biedt de kwaliteitsborging energieprestatie als dienst aan. Daarbij wordt gecontroleerd of de uitgangspunten om tot een lage EPC te komen, ook daadwerkelijk zijn aangebracht. Met gerichte inspecties en metingen toont Woningborg dan aan dat het eindproduct voldoet aan de initiële uitgangspunten. Op een soortgelijke wijze beoordeelt Woningborg ook of voldaan is aan de uitgangspunten voor passief bouwen volgens PHPP.

Bouwgarant biedt een energieprestatiegarantie aan. Die garandeert, zoals de naam al zegt, dat de beoogde energieprestatie van een woning daadwerkelijk gerealiseerd wordt; en dat er anders herstelwerk gebeurt of aanvullende maatregelen genomen worden. Kleine lettertjes zijn dat vanaf een overschrijding met 10% een beroep gedaan kan worden op de garantie, en dat er een slimme meter noodzakelijk is om het energiegebruik indien nodig te kunnen onderzoeken.

Bureau Kent vindt het belangrijk dat bouwbedrijven leveren wat er beloofd is. En zeker op het onderdeel energieprestatie blijkt uit onderzoeken dat helaas lang niet altijd werd geleverd wat beloofd was. Dus in die zin is dit een goede ontwikkeling, die er op termijn toe kan leiden dat er standaard in een betere kwaliteit gebouwd, geïnstalleerd en ingeregeld wordt.