Lagere rendementen voor luchtwarmtepompen in BENG

Het rendement waarmee lucht-waterwarmtepompen straks in BENG berekend gaan worden, is een stuk lager dan het nu (in de EPC) nog is. Dat blijkt uit een vergelijking van de tabellen met forfaitaire rendementen in de NEN 7120 en de NTA 8800.

Een warmtepomp met buitenluchtunit wordt nu in de EPC berekend met een COP (rendement) van 3,9. Straks, met de regels van BENG, wordt diezelfde warmtepomp berekend met een COP van 2,4. Deze getallen gelden bij een aanvoertemperatuur van 30 C of lager; ongeveer dezelfde verlagingen van de COP’s gelden voor alle andere aanvoertemperaturen.

Voor buitenluchtwarmtepompen met Warmtepompkeur liggen de getallen iets anders, maar ook daar ligt het forfaitaire rendement volgens BENG lager dan dat volgens EPC. Voor warmtepompen die warmte aan de bodem of grondwater onttrekken, zijn de forfaitaire rendementen niet veranderd.

Uit eerdere berichten kon nog de indruk ontstaan dat forfaitaire waarden in het algemeen wat gunstiger zouden komen te liggen. Tijdens een infobijeenkomst, waar NEN op 17 april op de eigen website over berichtte, werd gesteld: ‘’Bij het vaststellen van de forfaitaire waarden van energiemaatregelen gaan we zo veel mogelijk uit van gemiddelde waarden. We moeten voorkomen dat er overal ineens nieuwe kwaliteitsverklaringen voor moeten komen.’’