Luchtdichtere gebouwschil verlaagt EPC

In een luchtdicht gebouw zijn alle naden en kieren zoveel mogelijk afgedicht, zodat er niet onnodig warmte ‘wegwaait’. Extra aandacht aan luchtdichte details besteden, verlaagt de EPC.  Toch is de aandacht voor de luchtdichtheid van de gebouwschil, als middel om het gebouw energiezuiniger te maken en de EPC te verlagen, wat weggevallen sinds de NEN 7120 in werking trad.  Binnen de NEN 7120 wordt de luchtdichtheid in eerste instantie ‘forfaitair’ berekend. Dit houdt in dat de luchtdichtheid ingeschat wordt op basis van gebouwkenmerken zoals vrijstaand of tussengelegen pand, plat of schuin dak etcetera. Voordeel van de forfaitaire methode is dat de EPC-berekenaar snel klaar is en dat de bouwer geen bijzondere aandacht aan de luchtdichtheid hoeft te besteden. Om die reden waarschijnlijk beperken veel adviseurs zich tot forfaitair rekenen.

Dat is jammer, want naast de forfaitaire methode is het mogelijk om met een uitgebreide methode te werken. De EPC berekenaar meet daarbij alle relevante aansluitingen op. Omdat een deel van de aansluitingen al opgemeten moet worden bij het bepalen van de lineaire warmteverliezen is de hoeveelheid extra werk te overzien. De handleiding welke aansluitingen opgemeten moeten worden is te vinden in de publicatie ‘Luchtdicht Bouwen – theorie ontwerp en praktijk’ van SBRCURnet. Vervolgens is het aan de bouwende partijen volgens welke luchtdichtheidsklasse men wil bouwen: klasse 1 Basis, 2 Goed of 3 Uitstekend. Naarmate de luchtdichtheid beter is, daalt de EPC. Afhankelijk van het type gebouw en de gekozen bouwmethode zijn EPC-reducties tot 0,05 of zelfs meer mogelijk.

luchtdichtheid

Binnen het kader van de NEN 7120 wordt wel vermeld dat de gemeente (toetsende instantie) om een blowerdoortest kan vragen om de behaalde luchtdichtheid achteraf aan te tonen.

Omdat een goede luchtdichtheid goed is voor het comfort, de energiezuinigheid en de EPC, neemt bureau Kent de luchtdichtheid mee in het advies. In de lijst met optionele maatregelen en hun EPC-reductie vermeldt bureau Kent ook de verbetering die met luchtdicht bouwen volgens SBR klasse 1, 2 of 3 te behalen is. En dat gebeurt zonder meerkosten, omdat bureau Kent het als taak van de berekenaar ziet om de werkelijke EPC van een plan zo precies en gunstig mogelijk te berekenen. Neemt u voor meer informatie over luchtdichtheid, de manier hoe dit te berekenen en de voordelen die dit voor uw project kan hebben, contact op met bureau Kent.