Luchtdichtheid blijft belangrijk in BENG

De luchtdichtheid blijft een belangrijke rol spelen bij het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen. Dat blijkt uit de NTA8800 die recent verscheen. In een kierdicht gebouw zijn de warmteverliezen door infiltratie laag en is er minder energie nodig om het gebouw te verwarmen. Dit komt tot uiting in de eerste BENG1 eis waaraan vaak het ‘lastigst’ te voldoen is.

Het centrale gegeven bij het beschrijven van de luchtdichtheid blijft de qv;10 waarde. Net als in de EPC-berekening mag gebruik gemaakt worden van een door blowerdoor-metingen aantoonbare waarde of van een forfaitaire waarde die wordt afgeleid van het gebouwtype en bouwjaar.

Het getal waarmee we rekenen, de qv;10, verandert dus niet. Maar de manier waarop alle luchtstromen in en uit een gebouw berekend worden, wordt wel fors aangepakt. Op dit moment vormt de methode uit de NEN8088 nog de basis. Diezelfde NEN vermeldt al dat de methode een vereenvoudiging is van de manier die conform Europese afspraken de voorkeur verdient. In de NTA8800 wordt overgestapt op de complexere methode. Daarbij worden alle luchtstromen in verband met ventilatie, infiltratie, spuien, zomernachtventilatie en open verbrandingstoestellen integraal en in samenhang doorgerekend. De berekening daarvan is iteratief, dat wil zeggen dat alle luchtstromen en de inpandige luchtdruk om en om berekend worden, totdat alle gegevens voldoende met elkaar in overeenstemming zijn. Ook gaat de NTA8800 onderscheid maken naar de gebouwhoogte, waarbij op hoogtes van 15 meter en 50 meter de waarde van de winddrukcoefficïent op de gevel stappen maakt. De invloed van de dakvorm op de winddrukcoefficïent komt tot uitdrukking in de hellingshoek. Afhankelijk van de vraag of de dakhelling meer of minder dan 15 graden is, geldt een andere winddrukcoefficïent.

Luchtdichtheid blijft een belangrijke rol spelen bij het bepalen van BENG. Maar hoe groot die rol precies is, en bij welke parameters de luchtdichtheid extra doorweegt in het resultaat valt nu nog niet te zeggen. Daarvoor zal eerst rekenervaring opgedaan moeten worden.