Meer gasketels verkocht

Ondanks de aankondiging dat Nederland gaat stoppen met aardgas, werd er in 2017 een recordaantal HR ketels verkocht. Natuur en Milieu meldt dat in het onderzoek Gasmonitor 2018. daaruit blijkt dat de verkoop van HR ketels in 2017 met 3% steeg naar 425.000 exemplaren. De verkoop van gasloze toestellen, zoals warmtepompen, pellettoestellen en zonneboilers steeg wel maar is alles bij elkaar niet meer dan een kwart van het aantal verkochte ketels.
Natuurlijk is het wel belangrijk om onderscheid te maken tussen bestaande bouw en nieuwbouw: in bestaande gebouwen is verwarmen zonder gas vaak onmogelijk. Toch blijkt dat juist voor de bestaande gebouwen er minder HR-ketels verkocht zijn. En voor nieuwe gebouwen steeg de verkoop van gasketels. Een goede verklaring hebben de onderzoekers daar niet voor gevonden.
Van 2018 zijn nog geen cijfers of prognoses bekend. De onderzoekers zien dat veel gemeenten plannen hebben voor het van het gas loskoppelen van woonwijken, maar nog niet weten hoe dat betaald moet worden.