Meningen over massa

Welke rol speelt thermische massa in het energiegebruik van een gebouw? Daar verschillen de meningen over. Iedereen is het er wel over eens dat betonnen vloeren en steenachtige muren veel warmte kunnen opslaan en zo de temperatuur in een gebouw stabiliseren. Denk aan een kerkgebouw, waarin het tijdens een verzengend hete zomer toch dagenlang koel kan blijven. Thermische massa speelt een rol in het energieverbruik van een gebouw. Denk aan die kerk: door de grote thermische massa is hier geen energiegebruik voor koeling nodig. En in de winter wordt gratis zonnewarmte, die via de ramen binnenkomt, gebufferd in de massa van het gebouw. Zo is minder energie voor verwarming nodig. Binnen de NEN 7120 is de invloed van thermische massa groot. Vooral in gebouwen met veel glas, omdat daar de stabiliserende invloed van massa zowel in de zomer als in de winter belangrijk is. De EPC berekenaar kan kiezen voor een eenvoudige benadering op basis van de bouwwijze, maar het is ook mogelijk om de ‘effectieve interne warmtecapaciteit’ op basis van de gebouwconstructie precies te bepalen. Parallel daaraan is te zien dat thermische massa een gunstige invloed heeft op het zomerse binnenklimaat. Het aantal uren temperatuuroverschrijding kan flink dalen bij vergroten van de thermische massa.
Wanneer BENG van toepassing wordt, neemt het belang van thermische massa verder toe omdat het een grote rol speelt in de eerste BENG-indicator, die het lastigst te realiseren is. Ontwerpers die bewust een grotere en actieve rol voor thermische massa zien, kunnen de toepassing van PCM (phase change material) overwegen. PCM heeft een zeer grote effectieve thermische massa omdat het smelt/stolpunt ervan rond de 20 graden Celcius ligt. Er zijn ook deskundige die anders over thermische massa denken: volgens prof. Hensen van de TUE kan thermische massa ook averechts werken op het energiegebruik. Detailanalyses laten zien dat dit afhankelijk is van de instellingen van de koel- en verwarmingsinstallatie. Ook de locatie van steenachtige elementen (een verdiepingsvloer die niet grenst aan de isolatieschil of juist aan binnenspouwblad dat tegen de isolatieschil aan ligt) is van invloed. Bureau Kent is opdrachtgevers met vragen over deze materie graag van dienst.