Monicair ventilatie beste onderzoek van 2015

In december kijkt bureau Kent terug op 2015 en vooruit naar 2016. Opvallend en verheugend is dat er in 2015 veel praktijkonderzoek naar de prestaties van energietechnieken gedaan is. Belangrijk, omdat we van veel innovatieve technieken alleen theoretische cijfers hebben, maar nauwelijks weten wat ze in de praktijk doen.

Het beste onderzoek van 2015 is Monicair omdat het zeer veel relevante praktijkgegevens opleverde over een onderwerp waar al jaren veel over te doen is. De onderzoekers bekeken verschillende ventilatiesystemen waarbij ze elektriciteitsverbruik, ventilatiedebiet en -verlies, luchtkwaliteit en bewonerstevredenheid een jaar lang gedetailleerd volgden. Voor het eerst een onderzoek dat uitsluitsel geeft over de praktijkprestaties van ventilatiesystemen. Een onderzoek waar grote behoefte aan was, omdat er in de afgelopen jaren veel innovatieve ventilatiesystemen op de markt gekomen zijn, maar waarvan de energiebesparing en betere luchtkwaliteit alleen nog op papier aangetoond zijn.

ventilatie onderzoek

De conclusie is in grote lijn positief: nieuwe ventilatiesystemen presteren over het algemeen beter dan traditionele. Ook is aangetoond dat de CO2-concentratie significant verlaagd wordt met een toe- of afvoerpunt voor mechanische ventilatie in de ruimte.

Energetisch gezien zijn er wel afwijkingen aangetroffen tussen het werkelijke en het theoretisch verbruik volgens de EPC. Systeem C4a, met  natuurlijke toevoer en CO2 gestuurde afvoer met een sensor in het belangrijkste verblijfsgebied, verbruikt meer energie dan verwacht. Ook het decentrale WTW-systeem D5b valt tegen en dat komt door de combinatie met ongeregelde mechanische afvoer in de natte ruimtes. De andere WTW-systemen D2 en D5a presteren in de praktijk juist beter dan de EPC-berekening aangeeft.