Monitoren energiegebruik is belangrijk maar gebeurt niet

Het monitoren van energiegebruik is belangrijk, zeker nu de ambitie is om per 2020 energieneutraal te gaan bouwen. Recent verwoordde het lenteakkoord het zo: ‘Er is in de bouwwereld steeds meer behoefte aan inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit. Kernvraag is: presteert de nieuwe- of gerenoveerde woning naar verwachting?’ En daar is bureau Kent het helemaal mee eens.epc app

In de afgelopen jaren is de EPC-eis regelmatig naar beneden bijgesteld. Je zou verwachten dat er inmiddels een goed beeld is van de relatie tussen de EPC van een woning en het werkelijke energieverbruik. Maar, helaas, nee, dat is niet het geval. Het laatste onderzoek, waarin gekeken is naar het verband tussen EPC en werkelijk energieverbruik dateert uit 2010, toen ECN concludeerde dat een woning met een EPC van 0,8 acht procent zuiniger is dan een woning met een EPC van 1,0. Theoretisch zou de woning met een EPC van 0,8 twintig procent zuiniger moeten zijn; dus na het onderzoek van ECN bleef de vraag naar de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de EPC als instrument voor energiebesparing open staan. Maar wie denkt dat dat tot vervolgonderzoek zou leiden, heeft het mis.

In de afgelopen vijf jaar is nog niets duidelijker geworden over hoe energiezuinig nieuwe woningen met een lage EPC nu werkelijk zijn. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar oudere woningen, op basis van het energielabel, en daaruit blijkt dat we ons te snel rijk rekenen. De energiezuinigheid die een label suggereert, wordt in de praktijk gemiddeld gesproken niet waargemaakt.

Op dit moment worden er flinke meerkosten gemaakt om nieuwe gebouwen te laten voldoen aan een eis, waarvan we geen idee hebben of die bijdraagt aan wat we uiteindelijk willen: gebouwen met een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Is het geen tijd om daar eens een onderzoekje naar te doen?

Op maatregelniveau is er wel het een en ander bekend, en bureau Kent probeert in de adviezen en EPC berekeningen daar altijd rekening mee te houden. Uiteraard rekent bureau Kent met de NEN 7120, maar in het advies wordt altijd meegewogen of maatregelen alleen op papier of ook in de praktijk zinnig zijn.