NEN bevestigt ingangsdatum BENG 1 januari 2021

Het Nederlands Normalisatieinstituut NEN meldt vandaag dat NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en in werking treedt op 1 januari 2021. In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert NEN een nieuwe versie van NTA 8800. Die versie, NTA 8800:2020, komt wanneer geattesteerde software beschikbaar is voor de markt. De reden voor een nieuwe versie zijn de interpretaties en omissies die blijken tijdens de softwareontwikkeling. Inmiddels wordt door NEN het Interpretatiedocument bij NTA 8800 bijgehouden; in januari 2020 beschikbaar gesteld en in april bijgewerkt. De NTA 8800:2020 zal NTA 8800:2019-06 omvatten en de laatste stand van zaken van het interpretatiedocument dat aansluit bij de geattesteerde software. NEN vervolgt in haar bericht: ‘’In lijn met een nieuwe publicatie van NTA 8800 worden na attestering van de software ook nieuwe versies van de opnameprotocollen inclusief interpretatie- en wijzigingsbladen gepubliceerd door ISSO. Voor BRL 9500 en BRL 9501, zoals vastgesteld op 28 november 2019, worden door InstallQ wijzigingsbladen gepubliceerd die verwijzen naar nieuwe publicaties van NTA 8800 en de opnameprotocollen. De BRL-en incl. wijzigingsbladen zullen eveneens worden aangewezen in de bouwregelgeving per 1 januari 2021. Hiermee worden alle onderdelen van het Stelsel EPG op één lijn gebracht.’’