Nieuw in EPC: Biomassaketels

Er is een wijzigingsblad A1 uit op de NEN 7120. In een aantal blogs blikken we vooruit op wat we daarvan gaan merken, wanneer dit wijzigingsblad van kracht wordt. Biomassa krijgt in de gewijzigde norm meer aandacht. Op dit moment zijn biomassatoestellen wel door te rekenen, maar dan alleen op basis van gelijkwaardigheid. In de meeste gelijkwaardigheidsverklaringen wordt biomassa als CO2 neutrale brandstof gezien, en dat levert zeer gunstige EPC-scores op. Als gevolg daarvan zou het kunnen gebeuren dat minder aandacht aan isolatie besteed wordt, en om dat te voorkomen is een getrapte eis van toepassing. Dezelfde getrapte eis wordt toegepast bij warmtelevering. Dat is de huidige situatie.
In het wijzigingsblad krijgt biomassa eigen ‘getalswaarden voor de primaire energiefactor’. Het is dus niet meer nodig om met gelijkwaardigheidsverklaringen te werken. Interessant is dat er drie gevallen worden onderscheiden. Het meest gunstig, met een primaire energiefactor van nul (ofwel geen primair-energieverbruik) zijn kachels en ketels die vallen onder het activiteitenbesluit. Bij ketels die niet onder het actiiviteitenbesluit vallen, maar wel voldoen aan rendementseisen en een maximale uitstoot van fijnstof en andere rookgassen, geldt een primaire energiefactor van 0,50. De helft van het energieverbruik wordt doorberekend als zijnde primaire energie. Voor toestellen die niet aan de rendementseis voldoen, wordt het gehele energieverbruik als primair energieverbruik berekend.
Verder worden twee toestellen uitgezonderd. Open verbrandingstoestellen vallen niet onder deze regeling. Kooktoestellen, gestookt op biomassa, vallen evenmin onder deze regeling.