Nieuw in EPC: Boosterwarmtepomp

Boosterwarmtepompen, die warmte uit een collectief warmtenet benutten om warm-tapwater te bereiden, worden opgenomen in de EPC-berekening. De techniek is al verwerkt in wijzigingsblad A1 van de NEN 7120. De wijzigingen zijn nog niet van kracht, maar we kunnen wel vast vooruit kijken naar de inzetmogelijkheden voor deze techniek.
Waar gaat het precies over? Bij collectieve warmtenetten wordt vaak warmte geleverd met een weersafhankelijke stooklijn. Met andere woorden: in de winter levert het warmtenet water met een hoge temperatuur om de woning goed warm te krijgen. In de lente en de herfst kan de temperatuur wat lager zijn, en levert het warmtenet ‘lauw’ water. Dat is voor de verwarming van woningen helemaal prima; door de temperatuur laag te houden zijn de warmteverliezen tijdens het transport minder. En, lagere temperaturen zijn met een hoger rendement op te wekken. De weersafhankelijk geregelde warmtenetten hebben slechts één nadeel: de temperatuur is te laag om warm-tapwater mee te bereiden.
Natuurlijk kan warm-tapwater in een elektrische boiler geproduceerd worden, maar dat scoort door het hoge electraverbruik niet gunstig in de EPC. Hier komt de boosterwarmtepomp in het verhaal: een kleine warmtepomp die de collectieve warmte als bron benut om warm-tapwater te produceren. Deze toepassing wordt ook omschreven in de toekomstige NEN7120. Zelfs de interessante combi, waarbij de boosterwarmtepomp het afgiftesysteem voor ruimte koeling als bron kan gebruiken, is beschreven.
De techniek kan absoluut een oplossing bieden in projecten met collectieve verwarming. Op dit moment kampen dat soort projecten EPC-technisch nog met hoge energieverbruiken voor het bereiden van warm tapwater en hoge verliezen in de distributieleidingen. Daar lijkt – berekeningen zijn nog weinig gemaakt – deze techniek een oplossing voor te bieden.
Momenteel zijn twee aanbieders van boosterwarmtepompen zo ver dat ze de apparatuur hebben laten doormeten in het laboratorium, en er kwaliteitsverklaringen voor hebben opgesteld. Bij het van kracht worden van de gewijzigde NEN 71209 is de boosterwarmtepomp dus een te overwegen optie bij woningen die op een collectief (lage temperatuur) warmtenet worden aangesloten.
Zijn er nog haken of ogen? Wellicht de warmtewet. Die stelt een maximum aan het warmtetarief, gebaseerd op het idee dat de warmte direct voor ruimteverwarming en/of warmtapwaterbereiding bruikbaar is. Over de situatie dat de warmte als bron voor een booster benut wordt, is de warmtewet niet duidelijk. Vergelijkbaar is misschien de situatie bij project Hoogland in Naaldwijk waar collectief lauw water werd geleverd. In dat geval hakte de rechter de knoop door: ook het leveren van lauw water viel hier onder de warmtewet.